اجرای پروژه تحکیم و نیلینگ مجتمع کوروشاجرای پروژه تحکیم و نیلینگ مجتمع کوروش
 پروژه حفاری نیلینگ و شاتکریت مجتمع‌کوروش جز عمیق ترین گودال های ایجاد شده در تهران بود که افتخار همکاری و تجهیز و اجرای شاتکریت این پروژه عظیم و منحصر به فرد را داشتیم ارتفاع این پروژه حدود ۳۵ متر بود که اجرای آن با موفقیت به پایان رسید