اجرای پروژه های مقاوم سازی مدارس اجرای پروژه های مقاوم سازی مدارس


جهت مقاوم سازی مدارس ایران این مجموعه افتخار داشته که تجهیزات و ماشین آلات ویژه ای را طراحی کند که در پروژه‌های فوق مسیر و روش جدیدی را ایجاد کند لذا دستگاه‌های بتنی جهت مقاوم سازی دیوارها با دانه بندی مناسب و ضخامت بالا طراحی و تولید شد و گام های بلندی در این مهم برداشته شده و افتخار مقاوم‌سازی مدارس ایران با نام این مجموعه مزین شد