برگشت به دسته بندی

T180 Shotcrete Model

دستگاه پمپ تزریق T180

این دستگاه جهت تزریق کمانه های پرده آب بند.

نیلینگ.راکد بولد.تزریقات تحت فشار بالا بکار می رود.