برگشت به دسته بندی

T700 shotcrete Unit

این دستگاه یکی از موثرترین دستگاه های روز اروپا جهت انتقال عمودی یا افقی مصالح، ملات نیمه مرطوب ، بتن، ماسه و مخطوط ریز دامنه تا دامنه بندی حداکثر 16 میلیمتر می باشد با استفاده از این دستگاه در پروژه های بلند مرتبه سازی مشکل حمل مصالح جهت کف سازی به سادگی حل شده سرعت بالای دستگاه ، زمان انجام کار در حد قابل توجهی کاهش می یابد.